SEO

Denna sajt har 100% fokus på SEO

SEO är kanske det mest spännande man kan göra med kläderna på

Okänd

Oavsett om du är nybörjare eller expert inom området SEO, så hoppas jag att du får både nytta och glädje av det innehåll som smotop.se erbjuder. Här kommer du kunna läsa allt från långa och mer avancerade artiklar till lite enklare. En del av innehållet vänder sig till dig som vill dyka lite djupare i ämnet, medan annat innehåll bjuder in till diskussion. För den oinvigde finns det nog stor risk för nördvarning.

Vad är SEO?

SEO står för Search Engine Optimization och det mest vanliga ordet på svenska är sökmotoroptimering. Den mest förekommande definitionen är att det handlar om att optimera en webbplats, antingen hela eller en enskild landningssida, för att den ska placera sig så högt upp som möjligt i Googles sökresultat för de sökord som valts ut. Ju högre placering ju mer besökare driver sökordet, givet att sökordet har sökvolym.